İslam Ticaret Ahlakının Oluşmasında Birliktelik İhtiyacı

Anesiad Genel Başkanı Ali Kılavuz, Derince Eğitim ve Davet Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen “İslam Ticaret Ahlakının Oluşmasında Birlik İhtiyacı” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Anesiad Genel Başkanı Ali Kılavuz, Derince Eğitim ve Davet Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen “İslam Ticaret Ahlakının Oluşmasında Birlik İhtiyacı” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Dünyada ekonomi kavramının bilimsel olarak ele alınması, gelişimi ve günümüzde geldiği aşamayı çok yönlü olarak ele alan Kılavuz, ardından İslam-ekonomi ilişkisi üzerinde yapılmış çalışmalara değindi.

Dünyada ekonomiye bakış açısı para=güçtür, dolayısıyla güce sahip olmak için her şey mubahtır anlayışı hâkimdir, diyen Kılavuz; Müslümanlar için durum farklıdır, Müslüman mala-mülke Allah’ın emaneti olarak bakar, sorumluluklarını unutmaz, bunu Onlar, ticaret ve alış-verişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. İşte Allah, yaptıkları işlerin en güzeliyle onları mükâfatlandıracak, onlara lütfundan daha fazlasını bahşedecektir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.” (Nur 37) ayetinde açıkça görebiliriz, dedi.

Kılavuz, İslam’ın ticari ahlâk prensiplerini “En temiz kazanç, o tüccarın kazancıdır ki, konuştuğunda yalan söylemez, müşterilerine hainlik etmez, vaadlerini yerine getirir, sözünden dönmez. Bir malı daha ucuza alayım diye kötülemez, satarken daha pahalıya satayım diye övmez. Borçlarını zamanında öder, geciktirmez. Alacakları hususunda da borçlusunu sıkıştırıp zora sokmaz.” hadisi ile anlattı.

Günümüzde ticaretle meşgul olan Müslümanların, küresel ekonomik baskılarla kuşatıldığını ve bu nedenle İslam’ın ticari ahlâk prensiplerini uygulamakta çok zorlandıkları dile getiren Kılavuz, “Bunu aşmanın yolu aynı kaygıları taşıyan insanların güçlerini birleştirmeleridir, aksi takdirde bireysel çabalarla bu kuşatılmışlıktan etkilenmemek imkânsızdır, Anesiad olarak amacımız, inanç ve değerlerimizin ticaretimize de yansıması için gerekli olan kolektif gücü oluşturmaktır.” dedi.