Anesiad Akademi "BENİ KİM DESTEKLİYOR" Eğitim Seminerlerinin 3.sü TKDK ile devam ediyor

MERSİN ANESİAD AKADEMİ olarak üyelerimizin işletmelerine kamu kurumlarının verdiği teşvik, hibe ve destek programlarını bilgilendirmek için düzenlediği “BENİ KİM DESTEKLİYOR” eğitim serisinin Üçüncüsü Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayu Destekleme Kurumu (TKDK) 'dan Uzman Hasan UYSAL ve Bahadir ASLANKURT'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

MERSİN ANESİAD AKADEMİ olarak üyelerimizin işletmelerine kamu kurumlarının verdiği teşvik, hibe ve destek programlarını bilgilendirmek için düzenlediği “BENİ KİM DESTEKLİYOR” eğitim serisinin Üçüncüsü Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayu Destekleme Kurumu (TKDK) 'dan Uzman Hasan UYSAL ve Uzman Bahadir ASLANKURT'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Program ANESİAD Mersin Şubesi Eğitim, Strateji ve Ar-ge’den sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Turgut ŞİMŞEK’in selamlama konuşmasıyla başladı.ŞİMŞEK konuşmasında, TKDK'nın Avrupa Birliği fonlarını kullanarak kırsal kalkınma konusunda işletmelere önemli destek programlarının olduğundan "BENİ KİM DESTEKLİYOR" eğitim seminerleri serisinin üçüncüsünü TKDK olarak belirlediklerini belirttikten sonra sözü TKDK uzmanları Sayın Hasan UYSAL ve Bahadır ASLANKUR'a bıraktı.

Uzman Hasan UYSAL ve Uzman Bahadır ASLANKURT konuşmalarında; TKDK kuruluş amaçlarının; AB ve uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak; hedeflerinin ise tarım ve orman sektörünün güçlendirilmesi, kırsal alanların rekabet gücünün artırılması, çevrenin, kırsal mirasın ve doğal kaynakların korumak olduğunu belirttiler.

Uzman Hasan UYSAL ve Uzman Bahadır ASLANKURT konuşmalarına, TKDK'nın teşvik, destek ve hibe programlarının 3 ana başlıkta özetlediler;

1.Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

        Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

        Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

2.Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

        Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

        Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

        Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

        Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

3.Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar

       Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

       Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

       Kırsal Turizm

       Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Sunum sonunda ise soru cevap kısmına geçildi.

ANESİAD AKADEMİ’nin katılımcılara verilen KATILIM BELGESİ töreniyle sunumunu bitirdi.