ANESİAD 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

ANESİAD 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
ANESİAD 3.OLAĞAN GENEL KURULU 23 MARTTA YAPILACAK.

Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği  (ANESİAD) genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddeleriyle 23.03.2019 tarihinde saat 10:00-14:00 arası Esenler Kültür Merkezi’nde, Tuna Mahallesi Mahmutbey Caddesi NO:33 Esenler / İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı aynı saat, aynı yer ve aynı gündem maddeleriyle 30.03.2019 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul üyelerimize ilanen duyurulur.

 

                                                                                                                                                                            ANESİAD Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:
1. Yoklama
2. Açılış
3. Divan Seçimi
4. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
6. Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

7. Şube Açma Yetkisinin Yönetim Kuruluna Verilmesi

8. Gayrimenkul Alım ve Satım Yetkisinin Yönetim Kuruluna Verilmesi

9. Konfederasyon, Federasyon ve Platformlara Üye Olunma İzninin Yönetim Kuruluna Verilmesi
10. Dilek ve Temenniler
11. Kapanış