GENEL KURUL ERTELEME

GENEL KURUL ERTELEME

ÜLKEMİZDE YAŞANAN DEPREM AFETİ DOLAYISIYLA 5. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ 4 MART 2023 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 12:00'A ERTELENMİŞTİR. 

Derneğimizin 5. olağan genel kurul toplantısının, Süleyman Demirel Bulvarı No:4/1B (Mall Of İstanbul Karşısı-İMECE Yatırım Organizasyon A.Ş.) Başakşehir/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleriyle, 11/02/2023 tarihinde, saat: 12:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 04/03/2023 tarihinde aynı saat ve yerde yapılmasına karar verilmiştir.
1- Yoklama
2- İstiklal Marşı
3- Açılış Konuşması
4- Divan Seçimi
5- Yönetim ve Denetim Raporunun Görüşülmesi
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
7- Tüzük Madde 18 de yönetim kurulu üyesinin art arda üçten fazla seçilmesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
8- Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
9- Dilek ve Temenniler
10- Kapanış

 

8/02/2023 12:10